Verhuurvoorwaarden

in 't kort...

 • De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van DBK Rental, zijn gebaseerd op max. gebruik van 8 uur per dag, 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag).
 • Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag en op zaterdag en zondag.
 • Prijzen zijn exclusief B.T.W., verzekering (5% op het huurbedrag met franchise € 2.500,-), transport, bedieningspersoneel, onderhoud, brandstof en reinigingskosten.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • De huurder verbindt zich tot het afsluiten van een verzekering.
 • Levering/transport op aanvraag mogelijk.
 • Gedurende transport, laden en lossen ligt het risico voor verlies/beschadiging van het gehuurde goed bij de huurder.
 • Huurder dient het goed in dezelfde staat als bij in ontvangst name terug te leveren. Reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Schade aan rubber rupsbanden of luchtbanden zijn voor rekening van de huurder.
 • Motorschade vanwege een tekort aan Adblue zijn voor rekening van de huurder.
 • Brandstoffen en smeermiddelen zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Machines zijn bij levering volgetankt. Bij voorkeur wordt de machine volgetankt teruggebracht.
 • De verhuurder kan steeds een geldig identiteitsbewijs en een recent uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen.
 • Het is mogelijk dat een waarborgsom verlangd wordt van de huurder.
 • DBK Rental is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid ten opzichte van haar cliënten te voeren.